سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات مرتبط با خریداران

جهت ثبت سفارش در صورتی که قیمت در سایت ثبت شده باشد می توانید با پشتیبانی تماس حاصل نموده تا نحوه پرداخت هزینه برای شما شرح داده شود.
در صورتی که به جای قیمت ثابت، بالاترین پیشنهاد ثبت شده باشد می بایست ابتدا با پشتیبانی تماس گرفته شده و سپس پیشنهاد خود را ثبت نمایید.
پس از بررسی کامل پیشنهاد شما، پشتیبانی تیم D4SELL با شما تماس گرفته و نحوه پرداخت هزینه سفارش برای شما شرح داده شود.

پس از ثبت کامل سفارش انجام کارهای اداری انتقال دامنه آغاز شده و حداکثر تا 72 ساعت کاری انتقال به صورت کامل تکمیل می گردد.

پس از ثبت کامل سفارش انجام کارهای اداری انتقال شماره صورت گرفته و نحوه و زمان انتقال برای شما شرح داده می شود.
شهر پیش فرض برای انتقال تهران می باشد. (انتقال در شهر تهران صورت می گیرد.)

در هر دو مورد واریز و برداشت شماره کارت و یا شماره حساب بایستی با نام و اطلاعات فرد ثبت نام کننده در سایت مطابقت داشته باشد.
در صورتی که از یک کارت واریزی داشته باشید هنگام برداشت مبلغ به همان شماره کارت عودت داده می شود.

ابتدا با پشتیبانی تماس گرفته و سپس پیشنهاد خود را ثبت نمایید.
برای تایید پیشنهاد می بایست 15 درصد مبلغ پیشنهادی را به عنوان وثیقه واریز نمایید.
پس از بررسی کامل پیشنهادات و اتمام زمان مزایده دامنه انتقال می یابد.

در صورتی که برنده مزایده تا 48 ساعت اقدام به دریافت دامنه نکند دامنه به نفر دوم انتقال یافته و از مبلغ وثیقه درصدی به نفع سایت و درصدی به نفع فروشنده کسر می گردد.

برداشت وثیقه 72 ساعت پس از پایان یافتن مزایده امکان پذیر خواهد بود.
این زمان به این علت اعلام گردیده است زیرا با توجه به بند 8 اگر نفر برنده مزایده تا 48 ساعت اقدام به دریافت دامنه نکند دامنه به پیشنهاد بعدی آن (پیشنهاد دوم) منتقل می گردد.

سوالات مرتبط با فروشندگان

بله. امکان فروش دامنه به صورت همکاری وجود دارد.
می بایستی 15 درصد مبلغ پایه برای دامنه موردنظر را به عنوان وثیقه به حساب فروشگاه واریز نمایید.
به عنوان مثال اگر تمایل دارید دامنه خود را به قیمت یک میلیون تومان در سایت برای فروش قرار دهید، مبلغ یکصد و پنجاه هزارتومان را می بایست به عنوان وثیقه به حساب فروشگاه واریز نمایید.
علت دریافت وثیقه الزام تعهد فروشنده به فروشگاه بابت انتقال دامنه می باشد.
وثیقه مذکور در صورت عدم انتقال دامنه توسط فروشنده به خریدار به عنوان ضرر و زیان (درصدی به فروشگاه و درصدی به خریدار) منتقل می گردد.

بله. در صورت ارائه مدارک درخواستی توسط پشتیبانی این امکان وجود دارد.
توصیه تیم ما فروش دامنه با اطلاعات شخص دارای حساب کاربری می باشد.

در صورتی که شما به هر دلیل از فروش دامنه خود در سایت منصرف شدید می توانید درخواست عودت وجه خود را ثبت نموده تا مبلغ وثیقه حداکثر تا 48 ساعت کاری به حساب شما واریز گردد.
دقت فرمایید با توجه به بند 4 وثیقه به حسابی که از آن واریز نموده اید، عودت داده می شود.